Onze club wil de judosport door een zo breed mogelijk publiek laten beoefenen. Onze enthousiaste trainers en gemotiveerde vrijwilligers streven ernaar om iedereen de kans te geven kennis te laten maken met judo, zowel recreatief als competitief op het niveau van het individu. Als club hechten we er veel belang aan dat dit gebeurt met aandacht voor wederzijds respect, discipline en sportiviteit. Deze waarden moeten leiden tot een club waar iedereen zich thuis voelt. Bij ons is iedereen welkom!

Om dit te verwezenlijken heeft Judoclub Vosselaar! vzw de ambitie om een prominente rol te spelen in de promotie van de judosport in de regio Kempen. Dit doen we door:

  • onze trainers in te zetten op hun sterktes en hen te begeleiden in hun ontwikkeling waardoor de continuïteit en kwaliteit van de trainingen gegarandeerd wordt
  • het organiseren van verschillende activiteiten en het verlagen van de instapdrempel willen we het ledenaantal jaar na jaar laten stijgen
  • de jeugd maximaal te laten deelnemen aan wedstrijden
  • het werkkapitaal van de club op te bouwen, zodat we onze missie en visie ook op termijn kunnen blijven volbrengen

 

Naast ons dagelijks bestuur kunnen wij rekenen op een aantal fantastische vrijwilligers, die steeds bereid zijn leuke nevenactiviteiten te organiseren. Op deze manier wordt voor een fijne sfeer en samenhorigheid gezorgd.