Ons aanspreekpunt integriteit (API) helpt bij vragen rond psychologisch, fysiek of seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Als sportorganisaties hebben we samen een belangrijke taak om voor onze sporters een plezierige en veilige sportomgeving te creëren. Voor grensoverschrijdend gedrag is dan uiteraard geen plaats. Wij onderschrijven deze belangrijke boodschap en hebben ervoor gekozen om een Aanspreekpunt Integriteit (API) aan te stellen binnen de club. 

Een Club-API is een vertrouwenspersoon die bekend, integer en onafhankelijk is waarbij sporters, ouders, begeleiders of andere betrokkenen terechtkunnen met een vraag, vermoeden of klacht over psychologisch, fysiek en seksueel grensoverschrijdend gedrag of lichamelijke en seksuele integriteit. Een Club-API draagt er tevens mee zorg voor dat het beleid voldoende aandacht geeft aan preventie van en omgaan met alle vormen van grensoverschrijdend gedrag.

 

Hieronder  vindt u de gegevens terug van onze API, die bereikbaar is voor wie een vraag, opmerking, klacht of boodschap heeft in verband met psychologisch, fysiek of seksueel grensoverschrijdend gedrag en integriteit.

Onze API kan je ook bereiken via api@jcvosselaar.be.  Uiteraard kan je de API ook aanspreken voor of na de trainingen.